Dobrovoľník roka 2020 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani

Oficiálny názov odovzdávania ocenenia na celoslovenskej úrovni za rok 2020 je Dobrovoľník roka 2020 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani. Vyhlasovateľom a organizátorom je občianske združenie CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami zastúpenými Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. Podujatie sa uskutoční pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, pána Ivana Korčoka a s podporou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu dňa 11.marca 2021. O prijatie dobrovoľníkov v deň podujatia sme požiadali aj kanceláriu pani prezidentky Zuzany Čaputovej.

Organizátormi podujatia Dobrovoľník roka 2020 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani na krajských úrovniach sú jednotlivé krajské dobrovoľnícke centrá v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a CARDO - Národným dobrovoľníckym centrom. Viac informácii o krajských podujatiach na https://www.srdcenadlani.sk/

Dobrovoľníctvo je činnosť vykonávaná bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod. Dobrovoľník roka 2020 má za cieľ zvýšenie statusu dobrovoľníctva a rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov i kolektívov) za dobrovoľnícku činnosť. Ocenenie je udelené aj za prejav solidarity, motivovania k službe pre druhých, za podporu dobrovoľníctva alebo za prácu vykonávanú v prospech dobrovoľníkov (napr. ich vzdelávanie). Ocenenie sa udeľuje za činnosť vykonávanú primárne v kalendárnom roku 2020, v prípade dlhodobej činnosti by mala byť časť aktivít popísaných v nominácií vykonávaná aj v roku 2020.  

Ocenenie bude udelené v nasledovných 7 kategóriách:  

DOBROVOĽNÍK / DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A NA SLOVENSKU

DOBROVOĽNÍK / DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A V ZAHRANIČÍ (v rámci tejto kategórie sa udeľuje samostatná cena za dobrovoľnícku činnosť v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod logom SlovakAid. Viac informácií o SlovakAid na stránke https://www.slovakaid.sk/.) 

KOORDINÁTOR / KOORDINÁTORKA DOBROVOĽNÍKOV

DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA 

DOBROVOĽNÍCKY PROJEKT ALEBO DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM

PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA

DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC

Viac o podmienkach oceňovania sa môžete dozvedieť v Štatúte oceňovania Dobrovoľník roka 2020 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani, ktorý je k dispozícii TU.

Podujatia na krajskej úrovni už vo väčšine prípadov prebehli. Viac informácií je možné získať na webe www.srdcenadlani.sk

Viac informácii o tradícii oceňovania na Slovensku sa môžete dozvedieť TU.

 V prípade otázok sme Vám radi k dispozícii na ocenovanie@dobrovolnictvo.sk alebo na +421918987479.

 

Partneri podujatia: